HVOR SKAL JEG SÆTTE INDBLÆSNINGSVENTILERNE?

Når der installeres ventilationsanlæg i huset, skal der naturligvis være indblæsningsventiler i alle rum. Det er dog ikke ligegyldigt, hvor de placeres; dette gælder både den indvendige og den udvendige placering.

Den bedste placering til indblæsningsventiler

Når man skal finde den bedst mulige placering til indblæsningsventilerne, er det ikke altid muligt at tage alle hensyn. Husets placering i forhold til dets omgivelser kan man jo ikke lave om på.

Når det er sagt, så bør man tænke over det følgende, før man bestemmer placeringen på ydersiden: Er det muligt, så er det bedst at placere indblæsningsventilerne på husets skyggeside; dette giver en køligere luft. Derudover skal man tænke over de forureningskilder, der måtte ligger i nærheden af huset.
Der kan være forskellige forureningskilder, som kan have varierende indflydelse. Dette kan være fra trafik, fra skorstene eller andre udefrakommende forureningskilder.

Husk det skal være nemt at rengøre ventilerne

Det er også en fordel at placere indblæsningsventilerne således, at det er nemt at komme til at rengøre dem, hvis behovet opstår.  Afhængigt af placeringen vil nogle indblæsningsventiler med tiden fx kunne stoppe til med blade el. lign.

Undgå unødvendig træk

Når det gælder den indvendige placering af indblæsningsventilerne, er der også flere ting, man skal tænke på, før man vælger de steder, ventilerne skal sidde. Ventilerne bør placeres i gennemgangszoner; man skal altså generelt undgå en placering der, hvor man opholder sig i længere tid.
Altså ingen placeringer over sofaer, senge, spiseborde el. lign. Kommer man til at placere ventiler i opholdsområder, vil man let kunne komme til at føle træk, hvilket jo ikke er ønskeligt. Derimod er det en god ide at placere ventilerne over døren. Man kan være sikker på, at luften nok skal komme rundt i huset.

Har man brændeovn i huset, er det en fordel at placere indblæsningsventilerne i nærheden af den. Derved opnår man den bedst mulige blanding af frisk luft og varm luft.