HVOR MANGE UDSUGNINGER I MIT VENTILATIONSANLÆG SKAL JEG HAVE?

Når bygningsreglementet stiller krav om ventilationsanlæg i nye huse er det ikke for sjov. Kommer den fugtige luft ikke ud af huset, kan der opstå fugtskader, som i det lange løb kan føre til svamp og råd i husets træværk. Dette er noget, som enhver boligejer må tage alvorligt; opstår noget sådant kan det blive en rigtig dyr affære og forløbet kan give utilpashed og sygdomme til de, der bor i huset.
Ældre huse har en naturlig udluftning, som foregår gennem revner og sprækker i huset. Med de nye, velisolerede huse er behovet for udluftning blevet større, fordi husene er meget tætte.

Nok til at dække behovet for udsugning

Ventilationsanlægget skal have et antal udsugninger (eller indblæsningsventiler), som dækker behovet i den enkelte bolig, og som fjerner al den fugtige luft fra huset.
Behovet for udsugning er til en vis grad individuelt. Det kan fx komme an på, hvor mange og lange bade, der bliver taget i badeværelset, hvor meget køkkenet bliver brugt, om emhætten bliver anvendt hele tiden, og om der bliver tørret tøj inde i huset.
Generelt kan man sige, at der skal være udsugninger til ventilationsanlægget i alle vådrum i huset. Med andre ord, er det nødvendigt med en udsugning i hvert badeværelse, i køkkenet, i bryggerset og i andre rum, hvor der bruges vand.

Overhold bygningsreglementet

Vær opmærksom på, at bygningsreglementet indeholder krav til udsugningens kapacitet i de forskellige vådrum. Her er det særligt ved udsugningen i badeværelser, at du skal være opmærksom.
Badeværelset er det fugtigste rum i huset, og hvis fugten ikke fjernes ordentligt herfra, er risikoen for skimmelsvamp i dette rum høj.  Derfor er der krav til, at udsugningsanlægget skal have en større ydeevne på badeværelset end i de andre rum i huset.
Kravet er, at udsugningen skal kunne klare 15 liter pr. sekund, men derudover skal rummets størrelse vurderes; udsugningsanlægget skal jo kunne følge med.