Vi monterer og installerer alle former for
kloakelementer

Som autoriseret kloakmester, har vi myndighedernes godkendelse til at lave alle former for kloakinstallationer. Og vi har både de veluddannede folk og det maskineri, der skal til for at lave professionelle løsninger, der holder.

Fremtidens vejr vil stille stadig større krav til dine kloakker. Det skal sikres, at dit spildevand fra husholdningen ikke forurener. Og det skal sikres, at dit regnvand bliver ledt væk på en forsvarlig måde, så det ikke gør skade.

Kloakinstallation

Vi monterer og installerer alle former for kloakelementer fra udskiftning af et utæt rør, der lukker rotterne ind i dit hus til opbygning af hele kloaksystemer i nybyggerier.

Sikring mod regnvand

Vi har ekspertise i de bedste former for sikring mod indtrængen af regnvand ved ekstreme vejrsituationer. Vi etablerer faskiner, der kan håndtere en stor mængde overskydende vand og sikre, at det siver ned i jorden i stedet for at trænge ind i bygningen. Vi kan montere højvandlukkere på de punkter, hvor dit hus vil være mest udsat for indtrængende kloakvand fra dine naboers eller kommunens underdimensionerede systemer. Og i særlige tilfælde kan vi montere pumpesystemer, der genetablerer et sundt miljø i bygningen, hvis der alligevel trænger vand ind.

Sikring mod rotter

Der bor rotter i langt de fleste offentlige kloakker. Det er et faktum. Din opgave er derfor at sikre, at rotterne ikke får adgang til dit hus. Én af løsningerne er at få monteret rottespærre i nærheden af det punkt, hvor din kloak sluttes til den offentlige kloak. Så bliver kommunens rotter ude i kommunens kloak, og du er fri for skadedyrsproblemer.

Hvis du har kloakproblemer - eller hvis du gerne vil fremtidssikre din kloak allerede nu, så ring og lad os vurdere din situation.

 

kloak