StarVVS er naturligvis godkendt
samtlige af vore interne systemer

Fra 1. januar 2003 er der kommet nye kvalitetsregler for hele VVS-branchen.

VVS-branchens Kvalitetskontrol har efter gennemgang af StarVVS's kvalitetsprocedurer godkendt samtlige vore interne systemer.
Dette vil naturligvis yderligere styrke vore interne kvalitetsprocedurer og kommer således i sidste ende vore kunder til gode.

Kvalitetsprocedurerne gennemgås jævnligt af vor interne kvalitetskontrol ligesom VVS-branchens eksterne kvalitetskontrol minimum hvert 2. år skal efterse og godkende de løbende kvalitetsprocesser.

godkendelse-qkontrol