StarVVS har i over 20 år leveret kvalitets hændværk til det danske folk.

Vision

Det er vores vision, at være blandt de bedste i branchen med en markant markedsandel.

Det er et ønske at StarVVS altid er en stabil og loyal samarbejdspartner som kendetegnes ved at ”Det vi siger – er det vi gør” Det er et must, at kunderne har tillid og føler tryghed ved at bruge StarVVS som leverandør og samarbejdspartner.

Hvem er StarVVS?

StarVVS er et velfunderet VVS firma med arbejdsområderne fordelt in- denfor planlægning, projektering og udførelse af vand, varme, sanitet, blik, ventilation, procesrør, fjernvarmeskabe, alternativ energi, vamepum- per, jordvarme, luft/luft, luft/vand, gasinstallationer, spa- og svømmeba- de, servicering af varmepumper og gasinstallationer overalt i Danmark.

StarVVS ønsker at opfylde regler og krav fra myndighederne, samt sam- arbejde med organisationer som tilhører de enkelte fagområder.

StarVVS ønsker også at fremme det interne organisationssystem med klare arbejdsbeskrivelser, tegninger og procedurer som den erfarings- mæssige baggrund for den nødvendige kvalitet.

Hvordan gør vi det?

For at sikre den overordnede politik, vil StarVVS:

 • Foreholde sine ansatte respekten og betydningen af kvalitetsstyring og kvalitetskontrol og effektivitet og styre efter de generelle ret- ningslinier i DS/ISO 9000 samt indenfor områderne helse, miljø og sikkerhed efter de generelle retningslinier i DS/14001.
 • Planlægge og gennemføre alle aktiviteter efter de fastsatte kvali- tetskrav.
 • Samarbejde med kunder og relevante myndigheder for at fremme procedurer og resultatkrav.
 • Dokumentere kvalitetstiltag på en sådan måde, at resultater kan påvises og de forventede krav kan opfyldes.
 • Yde kunden den kapacitet som er nødvendig for at opfylde kundens planlægning, tid og kvalitet.
 • Aldrig forsøge at konkurrere med vore kunder, men respektere samarbejdet, og på den måde påvirke at vore kunder får flere pro- jekter.

Hvad kan vi?

Planlægning, projektering og udførelse overalt i Danmark af:

 • Vand
 • Varme
 • Sanitet
 • Blik
 • Ventilation
 • Procesrør
 • Fjernvarmeskabe
 • Alternativ energi
 • Vamepumper
 • Jordvarme
 • Luft/luft
 • Luft/vand
 • Gasinstallationer
 • Spa- og svømmebade
 • Servicering af varmepumper og gasinstallationer

Hvad tilbyder vi?

 • Fleksibilitet
 • Effektiv døgnservice
 • Stærk entreprenørafdeling
 • Lavere omkostninger
 • Effektiv tidsstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Samarbejde på fælles værdier